Wtorkowe spotkanie, które poprowadzi Jacek Milczanowski, poświęcone będzie interpretacji tekstu. Warsztaty prowadzone będą w formie krótkich wykładów interaktywnych oraz ćwiczeń, a po ich zakończeniu uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa w projekcie "zaufajcie słowu".