Celem koncertu było przypomnienie pieśni i piosenek, które śpiewano niegdyś w polskich domach - pieśni które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych i z biegiem lat nobilitowane zostały do rangi pieśni narodowych i ojczystych.

Na zakończenie koncertu publiczność wspólnie z wykonawcami i przy dźwiękach orkiestry odśpiewała „Rotę” do słów Marii Konopnickiej.

Gminne Centrum Kultury i Parafia pw. Ducha Św. w Żabnie składają serdeczne podziękowania Pani Marii Witkowskiej, mecenasom koncertu: Firmie Bruk – Bet z Niecieczy oraz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Niecieczy za zorganizowanie koncertu pieśni patriotycznych i umożliwienie mieszkańcom Żabna udziału we wspaniałym widowisku muzycznym.