W sobotnie popołudnie Niedomiczanie bawili się na stadionie sportowym w rytmach ludowych. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Na scenie od godz. 15.00 odbywały się zabawy i konkursy z nagrodami dla najmłodszych mieszkańców.

Umiejętnościami tanecznymi i wokalnymi pochwalili się także wychowankowie niedomickiego przedszkola, którzy śpiewem i tańcami umilali czas licznie zgromadzonej publiczności. Specjalny pokaz sprzętu gaśniczego przygotowali strażacy z niedomickiego OSP. Gośćmi festynu były zespoły folklorystyczne „Otfinowianie” i „Bobrowianie”.

Na finał imprezy odbyły się aż dwie zabawy taneczne: dla dzieci i nieco później dla dorosłych.
Organizatorem festynu było Stowarzyszenie „Razem dla Niedomic” oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Niedomicach i Środowiskowy Klub Sportowy „Unia Niedomice”.