Żabnieńskiej akcji czytania „Potopu” towarzyszył zespół Accelerando działający przy Firmie Bruk – Bet w Niecieczy. W strojach z epoki wystąpili organizatorzy z Gminnego Centrum Kultury i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie.

 

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane narodowym, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.


Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w akcje narodowego czytania – Radnym Rady Miejskiej w Żabnie, uczniom i gronu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Żabnie, Gimnazjum Publicznemu w Żabnie, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie, pracownikom i przedstawicielom firmy Bruk – Bet w Niecieczy, Stowarzyszeniu „Razem dla Niedomic” i Stowarzyszeniu „Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego”. Dziękujemy także wszystkim osobom, które spontanicznie przyłączyły się do akcji Narodowego Czytania.

 

Prezydent Bronisław Komorowski już zapowiedział, że w przyszłym roku czytać będziemy "Lalkę" Bolesława Prusa.