Każdy z 9 tygodni wakacji poświęcony był innemu zakątkowi świata. Uczestnicy zajęć poznali zwyczaje, historię i kulturę różnych narodów. W tym celu przygotowano szereg różnorodnych zajęć: m. in. plastyczne, muzyczne, ruchowe, konkursy, rozrywki umysłowe i animacje filmowe.

Zajęcia wakacyjne zgromadziły wielu zainteresowanych. Były doskonałym rozwiązaniem dla dzieci, które spędzały wakacje w mieście.