„Z drobiazgów życiowych
wykonanych wielkim sercem
powstaje wielkość człowieka"
           [Stefan Wyszyński]

 


P O D Z I Ę K O W A N I E

Burmistrz Żabna oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie pragną złożyć serdeczne podziękowania dla osób, firm i instytucji z terenu gminy Żabno za wsparcie organizacji Dni Żabna 2014.

Kultura jest jedną z dróg rozwoju i samorealizacji, jednak ambitne przedsięwzięcia kulturalne są zawsze trudne
a zarazem kosztowne i aby zapewnić szerokiej publiczności swobodny do nich dostęp, potrzebni są ludzie dobrej woli.

Szczególnie cenne są zatem dla nas przychylność i zrozumienie tych potrzeb ze strony biznesu lokalnego. Swoją chęcią pomocy udowodniliście Państwo zaangażowanie w rozwój kultury w naszej gminie.

Za to, oraz za wszelką pomoc, życzliwość i otwartość na współpracę, jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                                  Organizatorzy

 


Dni Żabna wsparli:

Al. Capone Sławomir Skowron

Zakład Remontowo – Budowlany Tynk –Pol Ryszard Pochroń

Firma Bruk Bet z Niecieczy Maria Witkowska

Polsko – francuska firma POLAN Henryk Nowicki

Przedsiębiorstwo techniczne Inter Met Andrzej Gajda

Zakład Mechaniki Pojazdowej Benedykt Szczygieł Sieradza – Fiuk

Bank Spółdzielczy Rzemiosła oddział w Żabnie

Kancelaria Notarialna w Żabnie Paweł Warias

Firma Handlowo – Usługowa JANHUB Jarosław Zyguła

Zakład Produkcji Mebli w Gorzycach Stanisław Sadko

Firma GlobalTour z Żabna Marcin Sak

Firma PROGRESS Katarzyna i Gabriel Skiba

 

Za pomoc w organizacji Dni Żabna 2014 dziękujemy:

Pani Agacie Wajdzie - Tylek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i pracownikom hali sportowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie
Miejsko – Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie
Gminnemu Przedsiębiorstwu Kanalizacyjnemu w Niedomicach
Klubowi sportowemu MLKS POLAN Żabno