Nieco później nastąpiło także odsłonięcie pomnika upamiętniającego lokację miasta. Symboliczny obelisk stanął na Rynku w Żabnie. Pomysłodawcą i inicjatorem odsłonięcia pomnika było Towarzystwo Przyjaciół Żabna, które zadbało o inscenizację całego zajścia w historycznym kontekście, gdzie przebrani w stroje z epoki aktorzy, odegrali sceny z nadania Żabnu statusu miasta.


Przypomnijmy, że najstarsze pisane wiadomości o Żabnie pochodzą z XII wieku, kiedy Książe Bolesław Wstydliwy nadał miasto rycerzowi Świętosławowi. Z dokumentacji tej nie wynika jednak, kiedy osada ta uzyskuje prawa miejskie. Ważne dane w tym względzie dostarcza dokument Królowej Jadwigi z 26 stycznia 1385 r. potwierdzający na prośbę Spytka z Melsztyna prawo magdeburskie dla miasta Żabna. Wynikało z niego, że prawa miejskie Żabno już posiadało. Dlatego rok 1385 został symbolicznie przyjęty jako rok, w którym Żabno uzyskało prawa miejskie. Warto podkreślić, że od tego czasu miasto nigdy nie utraciło na przestrzeni dziejów praw miejskich.