Konkurs odbył się 4 czerwca, a przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie urodzeni w latach 2007-2006 oraz uczniowie urodzeni w latach 2005-2004.

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Żabna Stanisław Kusior. Komisja konkursowa w składzie: Magdalena Jabłońska – przewodnicząca, Maria Kaczmarczyk i Magdalena Dziura wysłuchała recytatorów zwracając szczególną uwagę na sprawność artykulacyjną, interpretację, stopień trudności utworu, dobór tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

Zwycięzcy konkursu, jak i pozostali uczestnicy, otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy z rąk Burmistrza Stanisława Kusiora. Poniżej -  protokół z posiedzenia komisji konkursowej.