Miło nam poinformować, że wśród osób nagrodzonych znalazła się Pani Marta Czechowska – animator kultury, instruktor muzyki w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, akompaniator oraz kierownik muzyczny Zespołu Folklorystycznego Otfinowianie; akompaniator Zespołu Regionalnego Niecieczanie.

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychylił się do prośby Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu i uhonorował Odznakami Zasłużony Dla Kultury Polskiej najbardziej zasłużonych dla zachowania tradycyjnej kultury regionu krakowskiego a związanych z dziecięcym ruchem folklorystycznym.


Oprócz Pani Marty Czechowskiej wyróżnione Honorową Odznaką zostały Panie Danuta Lizak-Prażuch – kierownik organizacyjny Zespołu Folklorystycznego Otfinowianie i Magdalena Witkowska – wieloletnia instruktor Zespołów Otfinowianie i Bobrowianie, prekursorka widowisk odnoszących się do dawnej obyczajowości dziecięcej w regionie tarnowskim.

Serdecznie gratulujemy odznaczonym Paniom, wyrażając im jednocześnie uznanie jako osobom dbającym o przekaz kultury, który jest przecież źródłem naszej tożsamości.