Odpowiadając na pytania młodzieży, w czasie prawie dwugodzinnego spotkania,  posłanka opowiadała m. in. o swoim udziale w obradach Okrągłego Stołu, o trudnych dla kraju i dla niej osobiście latach 80-tych, kiedy była internowana oraz o pracy w podziemnej „Solidarności”, a także o późniejszej pracy jako posłanki i senatorki.

Projekt edukacyjny „Uczę się Ciebie, Wolności” jest odpowiedzią na ogłoszony przez Prezydenta RP konkurs „Młodzi dla wolności” w 25 rocznicę wkroczenia na drogę ku wolności i demokracji, którą będziemy obchodzić w czerwcu 2014 roku.