Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży daje możliwość placówkom oświatowym i uczestnikom indywidualnym zaprezentowanie dorobku związanego z szeroko pojętymi działaniami o charakterze patriotycznym. Poprzez nowoczesną formę przekazu młodzież ma szansę pokazania czym dla młodego Polaka jest patriotyzm i jak  postrzegany jest współczesny patriota.  

X Przegląd tradycyjnie będzie składał się z konkursu literackiego, plastycznego, fotograficznego oraz przeglądu filmowego, w którym za pomocą nowoczesnych technik młodzież będzie mogła wypowiedzieć się na temat pojęcia patriotyzmu.

Przyznane zostaną też nagrody specjalne dla autorów w sumie 3 prac plastycznych i/lub fotograficznych. Szczególnym kryterium wyboru prac będzie obecność wątku krakowskiego oraz forma i zawartość pozwalająca na przetworzenie ich na format plakatu. Nagrody dla 3 laureatów zostaną ufundowane przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Jedna spośród wybranych trzech prac może zostać wykorzystana przez Kancelarię Prezydenta Krakowa do projektu plakatu, druków i publikacji towarzyszących obchodom rocznicy wyzwolenia Krakowa z rąk zaborców w 1918 r. Praca ta zostanie również zamieszczona na Miejskiej Platformie Internetowej „Magiczny Kraków” www.krakow.pl oraz w dwutygodniku miejskim „KRAKÓW.PL”.

 

Gala Finałowa X Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego połączona z rozdawaniem nagród laureatom odbędzie się 16 czerwca 2014 roku w Centrum Młodzieży im dra H. Jordana Krakowie. 

 

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

 

Zobacz regulamin

Konkurs Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży

 

Zobacz regulamin

Przegląd Patriotycznej Twórczości Filmowej