Informujemy o możliwości wzięcia udziału w kursie komputerowym, który odbędzie się na terenie gminy Żabno. Warunek utworzenia grupy – 12 osób chętnych.

W kursie mogą wziąć udział osoby w wieku 50 – 64 lata z terenu powiatu tarnowskiego posiadające wykształcenie co najwyżej średnie.

Szczegółowe informacje na plakacie oraz w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie pod nr tel. 14 645-66-79 w. 22