• Patryk Radaczyński II miejsce
  • Dawid Węc IV miejsce
  • Patryk Nowak V miejsce
  • Kamil Lustofin VI miejsce