Jak zwykle z zaproszenia żabnieńskiego oddziału Związku Emerytów i Rencistów skorzystali burmistrz Żabna Stanisław Kusior a wśród zaproszonych gości nie zabrakło ks. Jacka Pająka, oraz Marty Warias, dyrektora Miejsko- Gminnej Biblioteki oraz Centrum Kultury.

Marta Gaik, przewodnicząca Związku, oficjalnie rozpoczęła, po czym oddała głos zaproszonym gościom. Imprezę zakończyła potańcówka w stylu ludowym.