Program Festiwalu był bardzo napięty i tak skonstruowany, żeby mogło z niego skorzystać jak najszersze grono osób. Były zajęcia w Przedszkolu w Żabnie dla maluchów i ich rodziców, były warsztaty dla kobiet, dla nauczycieli, dla uczniów i studentów. Tematyka spotkań także była bardzo różnorodna. Były wykłady i zajęcia warsztatowe: plastyczne, psychologiczne, logopedyczne, taneczne i sztuk walki, z technik pamięciowych i szybkiego czytania, a nawet antystresowe i relaksacyjne. Finał Festiwalu odbył się w sobotę 13 kwietnia 2013 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Burmistrz Żabna i Starosta Tarnowski.