Warsztaty przeznaczone są dla osób rozpoczynających swoją przygodę z fotografią.

 

 Warsztaty „Światło i cień” to doskonałe połączenie fotografii z dobrą zabawą. Zajęcia umożliwią rozwijanie pasji, pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z dziedziny fotografii cyfrowej i tradycyjnej. Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie kreatywności i realizację twórczych pomysłów poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi, właściwymi dla fotografii. 

 

  

Odbywają się w grupach, raz w tygodniu - dokładny termin ustalany jest po utworzeniu się grupy. Warsztaty obejmują zajęcia teoretyczno-praktyczne ze świadomej obsługi cyfrowych aparatów fotograficznych oraz z szeregu tematów będących składową procesu powstawania obrazu.

Tematyka warsztatów poszerzana jest także o elementy fotografii analogowej.

Instruktorem prowadzącym zajęcia jest Krzysztof Wójcik.