Zespół Folklorystyczny "Otfinowianie" powstał w 1999 roku. Składa się z grup tanecznych oraz dorosłych grup śpiewaczo-teatralnych.

W trakcie swojej dotychczasowej działalności Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie” prezentował się podczas około 350 występów w kraju i za granicą. Występował na Słowacji, w Niemczech, Serbii, Bułgarii, we Włoszech, USA i na Węgrzech. W swoim repertuarze zespół posiada tańce krakowskie, lubelskie, rzeszowskie, żywieckie, sądeckie oraz narodowe. Posiada również bogaty zasób programów opartych na kulturze Powiśla Dąbrowskiego. W  programach zwraca szczególną uwagę zgodność przedstawianych obrzędów z ludową tradycją oraz specyfiką prezentowanych regionów, która wyrażana jest w muzyce, tańcu, śpiewie, a także doborze stroju.

Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie” prowadzi niezwykle bogatą działalność środowiskową, głównie w zakresie przechowywania i rozwijania dziedzictwa kulturowego regionu. Członkowie Zespołu organizują festyny, zabawy, wystawy, pokazy i degustacje kulinarne, zajęcia warsztatowe z zakresu rzemiosła i sztuki ludowej oraz wakacyjny wypoczynek dla młodszych członków Zespołu. Aktywnie uczestnicząc w życiu społeczności lokalnej członkowie Zespołu Folklorystycznego "Otfinowianie", przygotowują uroczystości dożynkowe, Dzień Ziemniaka, a także różnorodne spotkania okolicznościowe.

Współpracują  z władzami samorządowymi na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz regionalnymi instytucjami kultury.

Opiekę artystyczną nad zespołem sprawuje Gminne Centrum Kultury w Żabnie, zaś siedzibą zespołu i miejscem, gdzie odbywają się próby jest Dom Ludowy w Otfinowie.