Klub Seniora, działający przy Polskim Związku Emerytów i Rencistów - oddział Rejonowy w Żabnie, liczy ponad 80 członków. Posiada też dziesięcioosobowy zarząd, który dba o to, by zagospodarować swoim członkom czas wolny. Seniorzy spotykają się regularnie w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. 

 

Skład zarządu:

Marta Gaik - przewodnicząca

Genowefa Sak - z-ca przewodniczącej

Halina Ilcewicz - z-ca przewodniczącej

Sabina Gaj - skarbnik

Maria Bobowska - sekretarz

 

Członkowie zarządu:

Ewa Jaworska

Elżbieta Stręk

Mieczysław Kaczówka

Kazimierz Sokół 

Stanisław Szostak

Danuta Bezak

 

Biuro Polskiego Związku Emerytów i Rencistów - oddział w Żabnie jest czynne w każdą środę od 9:00 do 11:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.

Comiesięczne zebranie odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

Składka roczna wynosi 30 zł.