Towarzystwo Fotograficzne "POZYTYWni"

Nasze początki

Początki Towarzystwa Fotograficznego POZYTWni zbiegają się z przyznaniem przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności grantu pieniężnego z programu „Działaj Lokalnie” (projekt: „Tworzymy Razem”). Wniosek sygnowany przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie, a merytorycznie przygotowany przy udziale szkolnej młodzieży i Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, przeszedł pozytywną ocenę i uzyskał maksymalną (wnioskowaną) kwotę dofinansowania. Pierwsze spotkania odbyły się już w maju 2007 roku, a cykl warsztatów zakończył się wernisażem wystawy „moim okiem” 13 uczestników, którzy aktywnie i twórczo włączyli się w realizację projektu. Realizacja owa pozwoliła na zakup 14 sztalug studyjnych, 30 ram wystawienniczych, a także na pokrycie wydatków związanych z wernisażem i prowadzonymi warsztatami.

 

Działanie

Warsztaty pokazały, że jest grono osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę fotograficzną, a także tworzyć zdjęcia i realizować wspólne projekty. Już po zakończeniu programu „Tworzymy Razem” ruszyła nasza witryna internetowa, a także forum, poprzez które komunikujemy się i ustalamy dalsze działania (wystawy, plenery, itp.) oraz recenzujemy własne zdjęcia.

 

Cel

Celem Towarzystwa jest koncentrowanie wokół jego działań wszystkich tych, którzy chcą tworzyć fotografie, poszerzać wiedzę i wymieniać się poglądami na jej temat. Towarzystwo stawia sobie również za cel propagowanie sztuki fotograficznej w innych środowiskach, a także współpracę z ośrodkami kultury, nauki i organizacjami jemu podobnymi. Towarzystwo chce promować własne działania, ale także promować swoich członków jako indywidualnych twórców.

Spotkania członków Towarzystwa odbywają się regularnie w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.