PETYCJE

Tytuł petycji: 

Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA Jawność i transparentność poprzez informatyzację Gmin

Data wniesienia Petycji:

20.11.2018 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

 

Szulc Efekt sp. z.o.o.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

20.02.2019 r.

W załączeniu skan Petycji  w pliku:

SKAN PETYCJI - do pobrania