Nowa Gazeta Żabnieńska - 2016

Od stycznia Gazeta Żabnieńska jeszcze w nowszej formule.

 


Pierwszy, noworoczny numer naszej regionalnej prasy, czyli Nowej Gazety Żabnieńskiej wraz z początkiem roku zyska nowy wygląd graficzny, a jego objętość zwiększy się do 28 stron. Jest to efekt nowej umowy z wykonawcą, który zgłosił się końcem zeszłego roku do konkursu ofert i przedstawił najbardziej korzystną pod względem finansowym i jakościowym wizję Gazety.

Firma Kreator Treści, która będzie odpowiadać za przygotowanie i druk NGŻ działa od 2014 roku. Redaktorem tytułu będzie Łukasz Jaje, który ukończył studia na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na specjalności prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa. Szlify dziennikarskie zdobywał w "Gazecie Krakowskiej" oraz w agencji marketingu internetowego They.pl, gdzie realizował zadania copywritingowe dla dużych polskich firm i zagranicznych koncernów.
Za grafiki i skład odpowiada Agata Jaje, która ukończyła studia w Instytucie Sztuki na tarnowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, na kierunku grafika projektowa, specjalizacja grafika reklamowa. Agata Jaje ma na koncie m. in. zaprojektowanie plakatu promującego Filmy Młodego Widza, wydarzenie towarzyszące ogólnopolskiemu festiwalowi – Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej.

Dodać należy, że Nowa Gazeta Żabnieńska ukaże się w nakładzie 600 sztuk i cała będzie w kolorze. Nowy numer znajdziemy w sprzedaży po 20 stycznia.