Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza do udziału w Konkursie Piosenki Religijnej. 

 

Gminne Centrum Kultury w Żabnie organizuje XIII Gminny Konkurs Piosenki Religijnej "Ewangelia w piosence". Podstawowym celem Konkursu jest konfrontacja dorobku muzycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów i solistów oraz popularyzacja wartościowych treści muzycznych i sacrum w pieśniach.

Konkurs odbędzie się 10 października br. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie i przeprowadzony zostanie wg kategorii określonych w Regulaminie.

Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać lub doręczyć do dnia 5 października 2023 r.

Więcej informacji na temat konkursu zawiera Regulamin.

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA