Z dumą informujemy, że Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie” otrzymał Nagrodę Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

Nagroda im. Władysława Orkana została przyznana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej. 

Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 16 listopada br. w Centrum Sztuki Mościce. W imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego nagrodę „Otfinowianom” wręczył Wojciech Skruch  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Otrzymana nagroda  jest nagrodą finansową przyznaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego. Zespół otrzymał nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł. 

Laureaci zaprezentowali się przed zgromadzoną w CSM publicznością. Na scenie wystąpiła dziecięca i dorosła grupa „Otfinowian”. Z entuzjazmem widownia przyjęła zaprezentowane przez nich tańce powiślańskie, przyśpiewki ludowe i fragmenty widowisk.

Nagroda im. W. Orkana przyznawana jest przez Województwo Małopolskie od 2012 r. Przyznawanie nagrody ma na celu wspieranie przez Województwo Małopolskie lokalnych grup twórców kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości kultury lokalnej i tradycji regionalnych. 

Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi „Otfinowianie”!!!