22 września br. w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbyły się dwa spotkania konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania Zielony Pierścień Tarnowa. 

 

 

 

 

 

W spotkaniach udział wzięli m.in. mieszkańcy gminy, władze samorządowe, pracownicy Urzędu Gminy, radni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele LGD.

Spotkanie przeprowadzono w partycypacyjnej formule warsztatów, uczestnicy w trakcie dyskusji diagnozowali mocne i słabe strony obszaru gminy oraz związane z nimi szanse i zagrożenia. Dyskusja koncentrowała się wokół wyzwań rozwojowych w następujących obszarach: 

- przedsiębiorczość, rolnictwo, infrastruktura techniczna;

- kultura, rekreacja, edukacja, turystyka, zabytki

- aktywizacja społeczna, wsparcie dzieci, seniorów, rozwój organizacji pozarządowych.

W ramach podsumowania uczestnicy określili kluczowe działania wymagające w ich opinii wsparcia.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom.

Mogą Państwo wziąć czynny udział w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju i mieć wpływ na kierunki wydatkowania środków europejskich w Państwa lokalnej społeczności. Wystarczy wypełnić, krótką ankietę dostępną tutaj: https://forms.office.com/r/MWzYuczD9A

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej LGD Zielony Pierścień Tarnowa: www.lgdzpt.pl/wsparcie-przygotowawcze-2023-2027/ Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o dalszych pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju i możliwość zgłaszania uwag/pomysłów w ramach konsultacji.

 

LGD Zielony Pierścień Tarnowa