Informacje o naborze na Dyrektora GCK w Wierzchosławicach