W ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Żabnie wzięli udział w szkoleniu "Studio streamingu".

 

 

 

Podczas szkolenia pracownicy Działu Organizacji imprez uczyli się jak prowadzić transmisje live oraz jak wykorzystać sprzęt, który został zakupiony w ramach programu. A zakupiono m.in. przenośne studio do streamingu, kamery, aparaty i mikrofony. 

Szkolenie poprowadził Mikołaj Kwieciński – specjalista w dziedzinie streamingu.

Pozyskana wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane w codziennej pracy GCK, które skutecznie poszerza swoją ofertę, teraz również internetową.

Szkolenie "Studio streamingu" to jedno z kilku szkoleń, w jakim w ostatnim czasie wzięli udział pracownicy GCK w ramach realizowanego w projekcie zadania „Gminne Centrum e-Kultury w Żabnie”.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.