W ramach szkoleń realizowanych w projekcie „Gminne Centrum e-Kultury w Żabnie” pracownicy GCK zapoznawali się z nowymi technologiami w animacji kulturalnej.

 

 

 

 

Jedno ze spotkań szkoleniowych poświęcone było smartfonom, jako narzędziom do pracy zespołowej online. Jakich aplikacji używać, żeby pracowało się łatwiej? Jak budować relacje z odbiorcami? Jak kręcić i montować krótkie filmy? Odpowiedzi na te pytania poznali pracownicy Działu Organizacji Imprez GCK podczas szkolenia z Łukaszem Braunem, który przyjechał w tym celu do Żabna aż z Wrocławia. 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.