Z okazji jubileuszu 600-lecia parafii pw. Ducha Świętego w Żabnie w Centrum Kultury odbył się koncert i  otwarta została okolicznościowa wystawa.

 

 

 

 

Program wydarzenia miał jednak znacznie bogatszą oprawę. Oprócz koncertu w wykonaniu zespołu wokalnego „Cantabile” dla publiczności zgromadzonej w sali widowiskowej GCK wyświetlona została prezentacja multimedialna. Prezentacja „Parafia Żabno oczami i duszą ks. Janusza St. Pasierba” okraszona została cytatami pisarza i eseisty, związanego z parafią Żabna ks. Pasierba. Autorem prezentacji, która wzbudziła spory zachwyt publiczności, był Prezes Towarzystwa Przyjaciół Żabna Krzysztof Wójcik.

 

Okolicznościowy wykład na temat historii żabnieńskiej parafii wygłosił ks. dr hab. Kazimierz Talarek, natomiast o kościele żabieńskim w czasie burzliwym referat wygłosił pisarz, popularyzator lokalnej historii Adam Tomczyk.

 

Zwieńczeniem jubileuszowych uroczystości było otwarcie wystawy „600 lat Parafii pw. Ducha Świętego w Żabnie” w Galerii „Rozmaitości” Gminnego Centrum Kultury. W tematykę wystawy wprowadził zgromadzonych Paweł Domański – autor książek o historii Żabna, kustosz Izby Pamięci „Ostatnie takie galicyjskie”. Warto dodać, że część eksponatów na wystawie pochodzi właśnie z Izby Pamięci. Wystawa będzie czynna do końca sierpnia. Można ją zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00. 

 

Wydarzeniu towarzyszyły okolicznościowe gratulacje i słowa uznania, które przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Żabna Marta Herduś, Zastępca Burmistrza Piotr Broda wraz z Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie Sławomirem Kurzydymem oraz Starosta Tarnowski Roman Łucarz złożyli na ręce ks. Proboszcza Jerzego Kawika. W jubileusz 600-lecia parafii wpisały się także jubileusze kapłaństwa księży związanych z parafią. 60 lat kapłaństwa ks. Zdzisława Podstawy, 50 lat – ks. Antoniego Mikruta i 45 lat ks. Jacka Pająka.