W dwudniowym szkoleniu stacjonarnym wzięli udział pracownicy Działu Organizacji Imprez Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.

 

  

 

Szkolenie „Projektowanie oferty kulturowej on-line” odbyło się w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”, którego GCK jest beneficjentem. Celem szkoleń jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań instytucji w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Szkolenie poprzedzone zostało przeprowadzeniem autodiagnozy instytucji.

 

W czasie dwudniowego szkolenia  pracownicy Działu Organizacji Imprez dokonali tzw. mapowania zasobów instytucji, szkolili się z narzędzi cyfrowych wspierających działania domów kultury, a także przygotowali koncepcje oferty programowej z uwzględnieniem rozwiązań cyfrowych, które z wykorzystaniem zakupionego wkrótce sprzętu poszerzą i unowocześnią ofertę kulturalno – artystyczną Centrum Kultury w Żabnie.

 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.