Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza do udziału w konkursie na "Rodzinną szopkę bożonarodzeniową".

 

 

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla rodzin/mieszkańców gminy Żabno. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej. Ważne, aby była ona wykonana z materiałów naturalnych, bez gotowych figur, manekinów itd. Szczegółowe warunki konkursu i wytyczne zawiera regulamin. Szopki nie spełniajace warunków przedstawionych w regulaminie nie będą podlegały ocenie.

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Żabnie do 22 grudnia. Prace zgłoszone do konkursu wezmą udział w wystawie pokonkursowej.

 

Regulamin

Karta zgłoszenia