Już po raz jedenasty w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbył się Konkurs Piosenki Religijnej pod hasłem „Ewangelia w piosence”.

 

 

 

 

Celami konkursu było wspieranie osób uzdolnionych wokalnie, popularyzowanie wartościowych treści muzycznych i sacrum w pieśniach i promowanie lokalnych talentów muzycznych. W konkursie zaprezentowali się soliści i zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Żabno.

 

Patronat honorowy nad Konkursem objęła Burmistrz Żabna Marta Herduś, a patronatem medialnym wsparli go: Radio RDN Małopolska i Nowa Gazeta Żabnieńska.

 

Młodych artystów oceniała Komisja Artystyczna, która pracowała w składzie: ks. Janusz Oćwieja, Barbara Marcinkowska i Kamil Patulski. Laureatami Konkursu zostali: Blanka Kuc z Niepublicznego Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej, Anna Tarchała ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich, Filip Żaba ze Szkoły Podstawowej w Niedomicach i Nikodem Liro z Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola w Niecieczy oraz zespoły: „Rozśpiewane Przedszkole” z Publicznego Przedszkola w Niedomicach i „FEDE” z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach. 

 

Wszyscy uczestnicy XI Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej „Ewangelia w piosence” otrzymali pamiątkowe dyplomu i nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy!