Zarządzenie w sprawie funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.