Gminne Centrum Kultury w Żabnie we współpracy z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP Żabno organizuje eliminacje gminne do Powiatowych Konkursów Rysunkowych. Konkurs pod hasłem „Kiedy dzwonię po straż pożarną” jest przeznaczony dla uczniów klas I – III, konkurs „Nie wypalaj suchych traw” dla klas IV – VI szkół podstawowych, a konkurs „Strażak w akcji” dla klas VII i VIII.

 

 

 

 

Wszystkie prace konkursowe wykonane przez uczniów należy dostarczyć do dnia 

12 marca do godz. 15.00 do Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.

Termin i miejsce ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostanie podany na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie do dnia 20 marca br.

Wyłonione w eliminacjach gminnych prace plastyczne (po jednej z każdej grupy wiekowej) przesłane zostaną do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie. Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 15 kwietnia 2021 r. Ogłoszenie wyników Powiatowego Finału nastąpi 4 maja 2021 r. 

Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w poszczególnych konkursach zawierają Regulaminy. 

Zachęcamy do udziału…

 

Regulamin - "KIEDY DZWONIĘ PO STRAŻ POŻARNĄ"

Regulamin - "STRAŻAK W AKCJI"

Regulamin - "NIE WYPALAJ SUCHYCH TRAW"