Od poniedziałku 12 października w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie laureaci i uczestnicy projektu plastycznego „Święte słowa – ilustracje do słów św. Jana Pawła II” mogą już odbierać nagrody.

 Projekt zorganizowany został przez Fundację Cordare i Gminne Centrum Kultury w Żabnie z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.  Wzięło w nim udział 95. uczestników z powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego. Celem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, stanowiącej ilustrację do słów św. Jana Pawła II.

Nagrodę główną czyli stypendium w wysokości 1000 zł., ufundowane przez Fundację Cordare, zdobyła Magdalena Rzepka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej. Oprócz tego Komisja przyznała I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Wyniki konkursu zostały podane do publicznej wiadomości 11 października przed koncertem „Karolowe pieśni” w kościele w Żabnie. Nie zabrakło gratulacji dla laureatów i podziękowań dla patronów honorowych i fundatorów nagród, a byli nimi: Burmistrz Żabna Marta Herduś, Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu.

 

Grand Prix 

- Magdalena Rzepka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej

 
w kategorii szkoły podstawowe kl. IV – VIII:

I miejsce       

- Zuzanna Patulska ze Szkoły Podstawowej im. Ojca św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim

 
II miejsce ex aequo

- Marlena Maziarz ze Szkoły im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej

- Paulina Czarna ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie

 
III miejsce ex aequo

- Marianna Frąc ze Szkoły Podstawowej im. Ojca św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim

- Dominik Wąż z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radgoszczy

- Susanna Wiatr ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej

- Paweł Zając ze Szkoły Podstawowej im. Ojca św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim

 
Wyróżnienia

- Julia Bachara ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich

- Maciej Kostrzewa ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach

- Beniamin Kubek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej

- Tomasz Palej ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie

- Paulina Rawa ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie

 
w kategorii szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce

- Maja Galbarczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

 
II miejsce

- Wiktoria Słowińska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

 
III miejsce

- Konrad Wójcik z Zespołu Szkół w Brniu

 
Wyróżnienia

- Gabriela Dworak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

- Diana Gorgosz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku

- Patryk Pikul z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

 
Nagrody odbierać można w terminie od 12 do 20 października od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie ul. Jagiełły 16.

Wszystkim uczestnikom i laureatom projektu „Święte słowa” serdecznie gratulujemy.

Wszystkie doręczone na konkurs prace można podziwiać w Galerii „Rozmaitości GCK w Żabnie.