W związku z realizacją przez Powiat Tarnowski projektu "Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” informujemy, że w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie zorganizowane zostaną warsztaty  pn. "Plon niesiemy plon…– obrzędowość dożynkowa przykładem na zachowanie cech regionu”.

 

 

 

 

Warsztaty mają na celu pielęgnowanie tradycji regionu, a zwłaszcza obrzędowości dożynkowej, w tym głównie wykonywania wieńców dożynkowych, będących symbolami zebranych plonów.  Poprowadzone będą przez doświadczonego etnografa, znającego  tradycję  obrzędu dożynkowego  (w tym wykonywania tradycyjnych wieńców dożynkowych, ich prezentacji itp.) 

 

Zajęcia kierowane są głównie do członków/ członkiń Kół Gospodyń Wiejskich  oraz tzw. grup wieńcowych i osób zainteresowanych obrzędowością dożynkową. Warsztaty są jednodniowe i odbędą się w terminie od czerwca do sierpnia br. O dokładnej dacie zostaną poinformowani wszyscy, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w warsztatach.

 

Warunkiem udziału w warsztatach jest wypełnienie do 5 czerwca formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. Więcej informacji można uzyskać w GCK w Żabnie, ul. Jagiełły 16 oraz pod nr tel. 14 645-66-79. 

 

Liczba osób mogących wziąć udział w warsztatach jest ograniczona, a o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.