8 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbyła się kolejna edycja warsztatów Teatralne Tropy, które tym razem, adresowane były do aktorów – amatorów zespołu teatralnego Ad Hoc z Żabna.

 

 

 

 

 

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia dynamiki przestrzeni scenicznej, jej wpływu na budowanie postaci, komponowanie scen oraz dobór środków artystycznych. Uczestnicy zajęć poznali zasady pracy z przestrzenią, ciałem, dźwiękiem, rytmem, głosem, oddechem, słowem, a następnie przekształcali je w działania sceniczne. Dopełnieniem programu warsztatów były praktyczne ćwiczenia niwelowania zbędnych napięć w ciele, które utrudniają komunikację, spontaniczności i kreatywność.  

Warsztaty prowadziła  dr hab. Ziuta Zającówna, prof. AST w Krakowie, aktorka, reżyserka. 

Organizatoerm warsztatów było Gminne Centrum Kultury w Żabnie we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu - Biurem Organizacyjnym w Tarnowie.