Wyjątkowy w tym roku charakter miały obchody Święta Niepodległości w Żabnie. W 101. rocznicę odzyskania niepodległości, po tradycyjnej mszy św. w intencji ojczyzny, w Pomniku Poległym za Ojczyznę złożone zostały urny z ziemią z miejsc, gdzie walczyli i polegli Polacy, także mieszkańcy gminy Żabno, by w ten sposób oddać im hołd.

Urnę z ziemią z Katynia złożyła Bogusława Koralewska – wnuczka zamordowanego w Katyniu porucznika Mieczysława Seweryna, a urnę z ziemią z Bełżca, gdzie mieścił się obóz zagłady, w którym zginęli mieszkający w Żabnie Żydzi – Marta Herduś – Burmistrz Żabna. To wyjątkowe wydarzenie zostało zapisane na kamiennej, granitowej tablicy umieszczonej na Pomniku, której poświęcenia dokonał Proboszcz żabnieńskiej parafii ks. Jerzy Kawik. W Pomniku planowane jest złożenie kolejnych urn z miejsc martyrologii, walk i męczeństwa narodu polskiego i mieszkańców Żabna. Wartę honorową przy Pomniku poległym za Ojczyznę zaciągnęli harcerze z 5 Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej im. Janusza Korczaka z Żabna.

Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległym za Ojczyznę uroczyste obchody 11 Listopada kontynuowane były w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. Tam po okolicznościowym programie patriotyczno – artystycznym w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Śpiewaniu przewodził zespół wokalny „Cantabile” z Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.
Kolejnym punktem uroczystości była promocja najnowszej publikacji pasjonata historii, pisarza, kronikarza i Honorowego Obywatela Gminy Żabno - Pawła Domańskiego. Książka „Żabno jako sztetl” traktuje o przeszłości Żabna, a autor stara się przybliżyć w niej problemy katolików i Żydów, którzy wspólnie tworzyli historię miasteczka w latach 1895 – 1905. Warto podkreślić, że wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarze promowanej publikacji.
Na zakończenie obchodów Święta Niepodległości w Żabnie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek w formie „żołnierskiego jadła”, które przygotowało Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic „U Tatara”.

Za pomoc w przygotowaniu i organizacji obchodów Święta Niepodległości w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie dziękujemy Kwiaciarni "Kolorowe klimaty" z Galerii Żabno i harcerzom z 5 Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej w Żabnie.

 fot. Łukasz Jaje