Przestronny i funkcjonalny budynek, nowoczesne wyposażenie, przyjazna kadra, miła atmosfera i ciekawe zajęcia. Tak pokrótce można streścić ofertę Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.

 

 

Instytucja za cel swojej głównej działalności stawia sobie ochronę tradycji kulturalnej i dziedzictwa kulturalnego Gminy i przygotowanie jej mieszkańców do aktywnego udziału w działalności kulturalnej, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym. Realizacji tego celu służą m.in. zajęcia popołudniowe organizowane w Centrum. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, która jest naprawdę szeroka. Do wyboru są bowiem:

 

zajęcia muzyczne - w ramach których Gminne Centrum Kultury oferuje naukę gry na  instrumentach klawiszowych (pianino, fortepian, keyobard) oraz gitarze i perkusji. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, terminy ustalane bezpośrednio z instruktorem. Instruktorami zajęć muzycznych są: Marta Czechowska i Kamil Patulski.

 

zajęcia plastyczne - odbywają się w nowoczesnej pracowni plastycznej raz w tygodniu, w grupach dobranych wiekowo. Instruktorem zajęć plastycznych jest Teresa Kapa.

 

zajęcia modelarskie – budowanie modeli latających, jeżdżących i pływających odbywa się w pracowni modelarskiej dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Instruktorem zajęć jest Jan Wieloch.

 

zajęcia komputerowe - Gminne Centrum Kultury organizuje cyklicznie kursy komputerowych z zakresu podstaw obsługi komputera. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Nie ma ograniczeń wiekowych. Termin i częstotliwość spotkań ustalane są po utworzeniu się grupy. Zajęcia są bezpłatne.

 

zajęcia fotograficzne - przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu, w kilku grupach wiekowych. Dotyczą podstaw fotografii cyfrowej i analogowej. Zajęcia fotograficzne są bezpłatne.

 

Klub Gier Planszowych GRAnda – dla dzieci i dorosłych. Można zagrać w najpopularniejsze obecnie nie tylko w Polsce, ale i na świecie gry, takie jak: „Carcassonne”, „Kto z kim”, „HOOOP”, „Dobble” czy „Pędzące żółwie”. Można też przynosić własne gry planszowe, towarzyskie czy zręcznościowe.

 

Pracownia komputerowa – zaprasza dzieci w wieku od 9 lat. Posiada 8 nowoczesnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, konsolę x-box i atrakcyjne gry. Korzystanie z pracowni jest bezpłatne.

 

zajęcia taneczne – odbywają się w ramach Szkoły Tańca LATINO Gabriela Skiby, mogą brać w nich udział zarówno dzieci, jak i młodzież i dorośli. Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe i stopień zaawansowania.

 

warsztaty artystyczne dla dorosłych – zajęcia odbywają się raz w miesiącu w godzinach popołudniowych. Cechuje je bardzo różnorodna tematyka i techniki prowadzenia zajęć. Obejmują m.in.: decoupage, sztukę użytkową, zdobnictwo, ceramikę i inne. Nie ma stałej grupy, zapisy -każdorazowo po ogłoszeniu informacji o warsztatach.

 

zespół wokalny dla dorosłych – emisja głosu, kształcenie słuchu, różnorodny repertuar, śpiew grupowy i solowy, udział w konkursach i imprezach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, są bezpłatne. Zespół prowadzi Monika Kuta.

 

Klub Seniora – działa przy Polskim Związku Emerytów i Rencistów - oddział Rejonowy w Żabnie, liczy prawie stu członków. Posiada też dziesięcioosobowy zarząd, który dba o to, by zagospodarować swoim członkom czas wolny (spotkania okolicznościowe, wieczorki taneczne, wyjazdy, wycieczki). Seniorzy spotykają się regularnie w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. Biuro Związku Emerytów i Rencistów - oddział w Żabnie jest czynne w każdą środę od 9:00 do 11:00 w pracowni komputerowej GCK w Żabnie.

 

zespoły folklorystyczne: „Otfinowianie” i „Bobrowianie” – zapraszają na naukę i doskonalenie tańca, śpiewów i obyczajów ludowych. Zespoły przygotowują programy taneczne i obrzędowe, wyjeżdżają na festiwale w kraju i zagranicą, biorą udział w uroczystościach na terenie gminy i regionu.

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć i udziału w nich można uzyskać w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury w Żabnie tel. 14 645-66-79 lub bezpośrednio u instruktorów prowadzących zajęcia.