Pracownicy Działu Organizacji Imprez Gminnego Centrum Kultury w Żabnie wzięli udział w dwóch spotkaniach online z tutorem cyfrowym. 

Spotkania dotyczyły poznania metod i narzędzi niezbędnych do przeprowadzania autodiagnozy instytucji kultury. Efektem spotkań było opracowanie autodiagnozy Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Szkolenie. Program szkoleniowy jest częścią działań realizowanych w projekcie „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

Celem działań szkoleniowych jest wsparcie zespołów kadr kultury w podnoszeniu kompetencji w zakresie projektowania oferty kulturalne on-line.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury jest realizowany w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.