Zapraszamy na bezpłatne szkolenia : "Przyczyny ginięcia pszczół oraz zapobieganie ich upadkowi, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" oraz "Znaczenie gospodarcze pszczoły miodnej" w ramach projektu PN.: „Organizacja szkoleń oraz spotkań w szczególności w zakresie propagowania pszczelarstwa oraz innych niszowych działalności rolnych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, mających pozytywny wpływ na klimat oraz środowisko”