Zapraszamy na bezpłatne szkolenia : "Rolniczy handel detaliczny - możliwości i ograniczenia" oraz "Rolnictwo ekologiczne z elementami innowacyjności, niezbęddne do spełnienia wymogi oraz warunki certyfikacji"

 

 

w ramach projektu PN.: „Organizacja szkoleń oraz spotkań w szczególności w zakresie propagowania pszczelarstwa oraz innych niszowych działalności rolnych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, mających pozytywny wpływ na klimat oraz środowisko”.