Prawie 20 osób z terenu gminy Żabno wzięło udział w projekcie „Małopolski e-Senior”, który realizowany był w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. W piątek 11 stycznia kursanci odebrali z rąk zastępcy Burmistrza Żabna Zbigniewa Lustofina certyfikaty potwierdzająca nabyte umiejętności. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali tablety.

 

 

 

 

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu wśród osób starszych. W ramach projektu seniorzy wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach obejmujących naukę korzystania z nowych technologii – tabletu i internetu.


Projekt „Małopolski e-Senior” realizowany był na terenie Gminy Żabno przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej z Nowego Sącza ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.